Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers per millorar la seva accessibilitat, personalitzar la seva navegació i recopilar informació estadística sobre els seus hàbits de navegació. Si segueix navegant, considerem que n'accepta l'ús. Pot canviar la configuració o obtenir més informació a Política de Cookies.

No mostrar més aquest missatge

General

Avís legal

La Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, ”la Caixa” és l’entitat titular d’aquesta pàgina web o portal (www.lacaixa.com)

L’accés al portal de la Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, ”la Caixa” i a la informació que conté comporta l’acceptació de les condicions previstes en aquest avís legal. Per això, li recomanem que en llegeixi atentament el contingut si vol accedir a la informació i fer ús dels serveis que, si és el cas, es puguin oferir des d’aquest portal.

Validesa de la informació

La informació que contenen aquestes pàgines és la vigent en la data de la darrera actualització.

Aquestes condicions són les vigents des de la data de la darrera actualització. La Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, ”la Caixa” es reserva el dret de modificar-les en qualsevol moment, cas en el qual entren en vigor des de la publicació i s’apliquen a tots els usuaris del portal des d’aquesta data.

Els continguts del portal, en especial les referències informatives i publicitàries, si és el cas, tret que expressament s’indiqui el contrari, no constitueixen cap mena d’oferta vinculant. La Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, ”la Caixa” es reserva el dret d’introduir modificacions o ometre parcialment o totalment els continguts actuals del portal quan ho consideri oportú, com també d’impedir-hi o restringir-hi l’accés d’una manera temporal o permanent.

Política de privacitat i protecció de dades

La Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, ”la Caixa” compleix íntegrament la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, i amb els compromisos de confidencialitat propis de l’activitat bancària.

La Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, ”la Caixa” ha adoptat les mesures tècniques necessàries per mantenir el nivell de seguretat requerit, segons la naturalesa de les dades personals tractades i les circumstàncies del tractament, a fi d’evitar, en la mesura del que sigui possible, i sempre segons l’estat de la tècnica, l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

Quan es demani que s’empleni un formulari en què es recullin dades de caràcter personal, s’informa el client o usuari de la informació, de la finalitat per a la qual es recullen les dades, de la identitat i l’adreça del responsable del fitxer i de la facultat de l’usuari d’exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les dades. Les dades personals que s’hi recullen només es tracten o se cedeixen amb la finalitat expressada i sempre amb el consentiment de l’usuari o client.

Perquè la informació que contenen els nostres fitxers estigui sempre actualitzada i no contingui errors demanem als nostres clients i usuaris que ens comuniquin, tan aviat com sigui possible, les modificacions i rectificacions de les seves dades de caràcter personal.

Algunes de les pàgines del portal de la Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, ”la Caixa” tenen cookies, que són petits fitxers de dades que es generen a l’ordinador de l’usuari o client i que permeten als nostres sistemes recordar l’idioma i el portal escollits, com també altres característiques o preferències de navegació de l’usuari en la primera sessió. Aquestes cookies no són invasives, ni nocives, ni contenen dades de caràcter personal, ja que l’única funció que tenen és personalitzar la navegació en la manera abans expressada. Si vol, pot desactivar i/o eliminar aquestes cookies seguint les instruccions que figuren a les nostres recomanacions de seguretat.

Propietat intel·lectual i industrial

El portal de la Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, ”la Caixa”, les pàgines que comprèn i la informació o els elements que contenen, inclouen textos, documents, fotografies, dibuixos, representacions gràfiques, bases de dades, programes informàtics, com també logotips, marques, noms comercials, o altres signes distintius, protegits per drets de la propietat intel·lectual o industrial, dels quals la Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, ”la Caixa” o les empreses del Grup són titulars o legítimes llicenciatàries.

La Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, ”la Caixa” no atorga cap garantia sobre la licitud i la legalitat de la informació o els elements que contenen les pàgines del portal quan la titularitat no li correspongui ni tampoc a les empreses del Grup.
 

Usos prohibits i permesos

Queda prohibida qualsevol modalitat d’explotació, incloent-hi tota mena de reproducció, distribució, cessió a tercers, comunicació pública i transformació, mitjançant qualsevol mena de suport i mitjà, de les obres abans esmentades, creacions i signes distintius sense autorització prèvia i expressa dels titulars respectius. L’incompliment d’aquesta prohibició pot constituir una infracció sancionable per la legislació vigent.

No obstant això, pel seu compte i risc, l’usuari es pot descarregar o copiar aquests elements exclusivament per al seu ús personal, sempre que no infringeixi cap dels drets de la propietat intel·lectual o industrial de la Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, ”la Caixa”. En especial, no els pot alterar, modificar ni suprimir ni totalment ni parcialment. En cap cas això no significa una autorització o llicència sobre els seus drets de propietat o els de les empreses del Grup.

Queda prohibit, tret dels casos en què expressament ho autoritzi la Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, ”la Caixa”, establir enllaços, hipervincles o links, des de portals o llocs web de tercers a pàgines del seu lloc web o diferents de la pàgina principal del portal, accessible a l’adreça URL (http://www.lacaixa.com), o la que la substitueixi en el futur, com també presentar les pàgines web o la informació que contenen sota frames o marcs, signes distintius, marques o denominacions socials o comercials d’una altra persona, empresa o entitat.

Responsabilitats

La Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, ”la Caixa” no garanteix l’accés continuat ni la correcta visualització, descàrrega o utilitat dels elements i informació que contenen les pàgines del seu lloc web, que es poden veure impedits, dificultats o ininterromputs per factors o circumstàncies fora del seu control.

La Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, ”la Caixa” no és responsable de la informació ni d’altres continguts integrats en espais o pàgines web de tercers accessibles des del portal mitjançant enllaços, hipervincles o links, ni de la informació ni d’altres continguts integrats en espais o pàgines web de tercers des dels quals s’accedeixi mitjançant enllaços, hipervincles o links al lloc web o a qualsevol de les seves pàgines web, ni de la informació ni els continguts de qualsevol pàgina web de tercers que es presenti sota l’aparença o signes distintius de la Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, ”la Caixa”, tret d'autorització expressa de la Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, ”la Caixa”.

La Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, ”la Caixa” i els seus proveïdors d’informació com a terceres parts no assumeixen cap responsabilitat pel que fa a la informació, continguts de tota mena, productes i serveis oferts o prestats a través del lloc web per terceres persones o entitats, encara que pertanyin al mateix Grup econòmic i, en especial, pels danys i perjudicis de qualsevol mena que, vinculats a l’anterior, es puguin produir per: (i) absència o deficiències en la informació facilitada als usuaris o en la seva veracitat, exactitud i suficiència; (ii) incompliment o compliment defectuós o impuntual dels contractes o relacions precontractuals; (iii) incompliment de les obligacions que incumbeixen els prestadors de serveis de la societat de la informació; (iv) infracció dels drets dels consumidors i usuaris; (v) infracció dels drets de propietat intel·lectual i industrial; realització d’actes de competència deslleial o de publicitat il·lícita; (vi) infracció del dret de protecció de dades; del secret professional i dels drets a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la imatge de les persones; (vii) en general, l’incompliment de qualssevol lleis, costums o codis de conducta que siguin d’aplicació i (viii) qualsevol decisió presa en dependència de la informació subministrada a través d’aquest portal.

Ni la Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, ”la Caixa” ni els proveïdors d’informació com a terceres parts no assumeixen cap responsabilitat per danys, perjudicis, pèrdues, reclamacions o despeses, produïdes per: (i) interferències, interrupcions, fallades, omissions, avaries telefòniques, retards, bloquejos o desconnexions en el funcionament del sistema electrònic, motivades per deficiències, sobrecàrregues i errors en les línies i xarxes de telecomunicacions, o per qualsevol altra causa aliena al seu control; (ii) intromissions il·legítimes mitjançant l’ús de programes malignes de qualsevol mena i a través de qualsevol mitjà de comunicació, com ara virus informàtics o qualssevol altres; (iii) ús indegut o inadequat de les pàgines web de la Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, ”la Caixa”; (iv) errors de seguretat o navegació produïts per un mal funcionament del navegador o per l’ús de versions no actualitzades.

Política de cookies

Les pàgines web de ”la Caixa” disposen de cookies, que són petits fitxers de dades que s’emmagatzemen a l’ordinador de l’usuari o client i que poden permetre als nostres sistemes recordar característiques o preferències de la navegació a les nostres pàgines web que puguin servir per personalitzar l’accés en visites successives, fer més segura la navegació, recaptar informació estadística sobre la navegació o conèixer preferències d’usuaris.

La política de cookies de ”la Caixa” se subjecta a la normativa comunitària i espanyola en vigor, relativa al tractament de les dades personals i a la protecció de la intimitat en el sector de les comunicacions electròniques. En virtut d’aquesta, ”la Caixa” l’informa de les cookies que fa servir en cadascun dels seus llocs web (“Informació sobre les cookies utilitzades”) i, quan cal, li demana consentiment per poder utilitzar-les.
 

Recomanacions de seguretat
© Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, ”la Caixa”