Linii de acţiune strategică

Angajament prin fapte

În 2008, "la Caixa" şi-a mărit contribuţia la Fundaţia “la Caixa” până la suma de 500 milioane euro, 25% mai mult faţă de 2007. Sfera socială, o prioritate pentru instituţie, s-a lărgit cu noi programe destinate tineretului, imigranţilor şi persoanelor dependente. Bursele pentru studii postuniversitare în universităţi spaniole, bursele educative pentru deţinuţi, programele de protecţie a parcurilor naturale sau de conservare a biodiversităţii marine reprezintă noi domenii de acţiune în care Programul Social al instituţiei "la Caixa" şi-a intensificat eforturile. Iniţiativele culturale şi ştiinţifice, desfăşurate prin intermediul centrelor sale proprii sau al expoziţiilor intinerante organizate pe teritoriul spaniol, sau noile programe precum “Arta străzii” fac parte din vocaţia socială a instituţiei "la Caixa".

În concordanţă cu spiritul său de serviciu, în anul 2007, Fundaţia "la Caixa" a promovat 45.379 iniţiative de care au beneficiat 24.640.137 persoane. Unul din patru spanioli beneficiază direct de Programul Social desfăşurat de "la Caixa". Având în vedere angajamentul nostru şi încrederea clienţilor noştri, acest număr va creşte cu fiecare an ce trece. Programul Social este sufletul instituţiei "la Caixa".