Identitate şi angajament

Un angajament solid faţă de societate

La Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona, "la Caixa", este o instituţie de natură socială ale cărei obiective fundamentale sunt contribuţia la dezvoltarea ţării, evitarea excluderii economice a anumitor colective sociale şi promovarea economisirii, a investiţiilor şi a iniţiativelor de impresariat.

Prin intermediul Programului său Social, "la Caixa" îi ajută pe cei mai lipsiţi de mijloace, bazând diferitele sale acţiuni sociale, educative, culturale şi privind mediul înconjurător pe următoarele principii:

  • Anticipaţia, în dorinţa de a satisface necesităţile de care nu se ocupă alte instituţii.
  • Flexibilitatea, care permite adaptarea la particularităţile fiecărui teritoriu şi la noile deficienţe ce apar ca urmare a evoluţiei societăţii.
  • Complementarietatea, în virtutea căreia se adaugă un surplus de valoare acţiunilor administraţiei publice.
  • Eficacitatea, în dorinţa de a maximiza beneficiul social al fiecărei iniţiative.

Sensibilitatea specială dovedită de "la Caixa" faţă de societate se reflectă în lansarea recentă a unor proiecte între care se numără promovarea de locuinţe accesibile, acordarea de micro-credite, prevenirea violenţei sau îngrijirea persoanelor cu boli avansate. Acestea, împreună cu alte proiecte, consolidează dorinţa instituţiei "la Caixa" de a face din societatea noastră un loc mai bun.

În cadrul procesului său de expansiune internaţională şi ca rezultat al dualităţii serviciilor financiare şi sociale care o definesc, “la Caixa” menţine angajamentul de a aplica Programul său Social în toate ţările în care îşi desfăşoară activitatea financiară.