Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers per tal de millorar la seva accessibilitat i elaborar informació estadística sobre els seus hàbits de navegació. Si segueix navegant-hi, considerarem que accepta el seu ús. Pot canviar la configuració i obtenir més informació a Política de Cookies.

No mostrar més aquest missatge

Informació corporativa

Missió, visió i valors

La Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, ”la Caixa”, neix com a resultat de la transformació de la Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, ”la Caixa”, en fundació bancària.

L’entitat és, per tant, continuadora de la personalitat jurídica de ”la Caixa”, és una entitat sense ànim de lucre que té per objectius el foment i el desenvolupament d’obres socials benèfiques, assistencials, docents i culturals.

”la Caixa” té els seus orígens en la fusió de la Caixa de Pensions per a la Vellesa i d’Estalvis de Catalunya i Balears, fundada el 1904, i la Caixa d’Estalvis i Mont de Pietat de Barcelona, fundada el 1844, i, per aquesta raó, l’entitat és de patronat privat, independent de qualsevol empresa o entitat.

Segons s'indica als seus estatuts, la Fundació Bancària "la Caixa" centra la seva activitat a l'atenció i desenvolupament de l'Obra Social. Criteria, després de la reorganització societària, és una societat participada al 100% per Fundació Bancària "la Caixa", que gestiona el patrimoni empresarial del Grup, concretat bàsicament en participacions accionarials en sectors estratègics com l'energètic, les infraestructures, els serveis i el negoci immobiliari, així com en CaixaBank, el grup financer líder en banca minorista al mercat espanyol.

Per això, constituirà la seva obra benèfica, cultural, social i d’assistència (l’Obra Social) a través d’obres benèfiques, culturals, de mutualisme i de socors mutu, assistencials, de lluita sanitària i d’acció social, d’investigació o altres que tinguin una finalitat similar o de naturalesa anàloga des del punt de vista de l’interès general.

Els beneficiaris de les prestacions de la Fundació Bancària ”la Caixa” seran les persones físiques o jurídiques, nacionals o estrangeres, fixades amb criteris d’imparcialitat i no discriminació pel Patronat.

La missió i la visió com a claus estratègiques de la Fundació Bancària ”la Caixa” constitueixen una plasmació dels orígens, l’objectiu i les finalitats bàsiques de l’entitat.


Missió


La missió d'una entitat és el concepte que defineix la seva raó de ser, la finalitat i el propòsit fonamental que s'ha d'assolir davant dels diferents grups d'interès.

Contribuir al progrés de les persones i de la societat a través de programes propis, aliances estratègiques o col·laboració amb tercers, mitjançant actuacions eficients i, al seu cas innovadores, i avaluables quant als seus resultats. L’àmbit d’actuació principal serà el territori espanyol amb una visió global i coherent amb les necessitats de l’àmbit internacional, amb una especial dedicació Catalunya i Balears, origen de la fundació. Tot això estarà orientat per uns objectius de transformació social sostenible i de generació d’oportunitats per a les persones.

Visió

La visió consisteix en una projecció, una imatge de futur de l'entitat a llarg termini.

La Fundació Bancària ”la Caixa” es proposa ser una entitat de referència a nivell internacional en la gestió eficient i responsable de projectes compromesos a la defensa dels drets humans, la pau, la justícia i la dignitat de les persones.

Valors

La vocació per servir la societat, constant al llarg de tota la història de ”la Caixa”, s'assenta sobre tres valors:

  • Lideratge
  • Confiança
  • Compromís social

Aquests tres valors constitueixen l'eix de referència per a tota l'organització i la clau del nostre model de gestió.

Lideratge: compromís, integritat, professionalitat i treball en equip.

Confiança: dels beneficiaris de l’Obra Social i de la societat basats en un servei i una atenció de màxima qualitat.

Compromís social: objectiu últim de la nostra activitat.