Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers per recollir informació estadística sobre els seus hàbits de navegació i poder millorar i personalitzar la seva experiència oferint-li continguts que l'interessen. Si segueix navegant, considerem que accepta la seva instal·lació i ús. Pot canviar la configuració o obtenir-ne més informació a Política de Cookies.

No mostrar més aquest missatge

Informació corporativa

Govern corporatiu

La Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, ”la Caixa” és una entitat sense ànim de lucre el patrimoni de la qual està subjecte al compliment de finalitats d’interès general. És el resultat de la transformació en fundació bancària de la Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona (”la Caixa”), i, en la seva transformació, manté la seva personalitat jurídica, i gaudeix de plena capacitat jurídica i d’obrar.

La Fundació orienta la seva activitat principal a l’atenció i el desenvolupament de l’Obra Social i a l’adequada gestió de la seva participació a CaixaBank, així com d’altres participacions accionarials, a través de Criteria CaixaHolding.

La Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, ”la Caixa”, desenvoluparà les seves activitats principalment en tot el territori de l’Estat, sens perjudici d’una especial dedicació per raó del seu origen a Catalunya i Balears, així com del possible desenvolupament de la seva activitat a l’àmbit nacional.

Està inscrita al Registre de Fundacions i es regeix per la Llei 26/2013, de 27 de desembre, de caixes d’estalvis i fundacions bancàries, per la Llei 50/2002 de 26 de desembre, de fundacions, per a la resta de la normativa que resulti aplicable i pels seus Estatuts. Així mateix, la Fundació està sotmesa al protectorat del Ministeri d’Economia i Competitivitat i, alhora, el Banc d’Espanya hi exerceix les funcions de supervisió que li atribueix la normativa vigent.


Òrgans de govern

D’acord amb la Llei, els òrgans de govern de la Fundació són el Patronat i el Director General. El Patronat és el màxim òrgan de govern i representació de la Fundació, i li correspon complir les finalitats fundacionals i administrar amb diligència els béns i drets que integren el patrimoni de la Fundació, mantenint el seu rendiment i utilitat. El Patronat és l’òrgan que nomena el Director General.

Composició del Patronat de la Fundació Bancària "la Caixa":

President
Sr. Isidro Fainé Casas

Vicepresident i vicesecretari
Sr. Alejandro García-Bragado Dalmau

Patrons
Sr. Salvador Alemany Mas
Sr. Jaume Lanaspa Gatnau
Sr. Javier Solana Madariaga
Sra. Josefina Castellví Piulach
Sr. César Alierta Izuel
Sra. María Teresa Bassons Boncompte
Sr. Javier Godó Muntañola
Sr. Francesc Homs Ferret
Sr. Juan José López Burniol
Sr. Carlos Slim Helú
Sr. Xavier Ventura Ferrero (designat per la Sociedad Económica Barcelonesa de Amigos del País)
Sr. Eugenio Gay Montalvo (designat per Cáritas Diocesana de Barcelona)
Sr. Antonio Aguilera Rodríguez (designat per Cruz Roja Española)

Secretari (no membre)
Sr. Óscar Calderón de OyaDirector General de la Fundació Bancària "la Caixa"
Sr. Jaume Giró Ribas

Directora General Adjunta
Sra. Elisa Durán Montolio